Værktøj

Møde om social kapital

Social kapital handler om tillid, samarbejde og en oplevelse af retfærdighed. Brug denne guide til et møde, hvor I afdækker, hvad der skaber social kapital på jeres arbejdsplads. I kan også få input til, hvordan I kan arbejde med at forbedre jeres sociale kapital.
 

Hvorfor?

Sæt fokus på tillid, samarbejde og retfærdighed på jeres arbejdsplads.

Hvem?

Ledelse og arbejdsmiljøgruppe.

Hvornår?

Når I har brug for støtte opmærksomhed på fx godt samarbejde.

Sådan bruger I værktøjet

Hold et møde med fokus på de tre dimensioner i social kapital: Tillid til ledelse og medarbejdere, evnen til at samarbejde og oplevelsen af, at tingene går retfærdigt til.

Afsæt et par timer til mødet, hvor alle fra afdelingen deltager. Hvis I er en lille afdeling, kan I gøre det samlet, ellers bør I dele jer op i grupper med ca. fem i hver.

I kan vælge, at alle grupper arbejder med alle tre begreber, eller at hver gruppe arbejder med et begreb. Brug en anerkendende og konstruktiv tilgang. Fokuser på, hvad I kan gøre bedre - ikke på andres fejl.

Tre centrale spørgsmål

  • Hvilke handlinger skaber tillid?
  • Hvilke handlinger skaber retfærdighed?
  • Hvilke handlinger underbygger samarbejdsevnen?

Se alle værktøjerne her

Møde om
social kapital

Hent værktøjet som pdf
- lige til at printe ud.

Download