Værktøj

Sæt stress på dagsordenen

Stress kan koste dyrt - både for den enkelte medarbejder og for virksomheden. Når I sætter stress på dagsordenen, kan I sammen forebygge stress og fange begyndende stress i opløbet.
Læs her om metoder og værktøjer.

Hvorfor?

For at øge opmærksomheden på at forebygge stress.

Hvem?

Alle medarbejdere og ledere.

Hvornår?

Hvis I oplever, at der er pres i hverdagen, eller at nogle viser tegn på begyndende stress.

Sådan sætter I stress på dagsordenen

Metode 1: Dialogmøde med medarbejderne. Inviter til et dialogmøde, hvor alle medarbejdere deltager - eller flere møder, hvis I er en større afdeling.

Metode 2: Lav en stresspolitik og en handlingsplan. Hvis I oplever, at der er behov for at gøre en systematisk indsats over for stress i jeres virksomhed, kan I med fordel forankre jeres indsats i en stresspolitik og en konkret handlingsplan for, hvad I vil gøre.

Begge dele er en opgave for ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen, hvis I har en sådan. Under alle omstændigheder bør repræsentanter for medarbejderne være med i processen.

Hvad ved I om stress i jeres virksomhed?

  • Hvad oplever I konkret hos jer? Er der tegn på stress - blandt medarbejdere eller ledere?
  • Har I lavet en APV eller trivselsmåling? Hvad siger svarene om stress?
  • Ellers start med at bruge værktøjet ’Temperaturmåling om trivsel på jobbet’

Se alle værktøjerne her

Sæt stress
på dagsordenen

Hent værktøjet som pdf
- lige til at printe ud.

Download