Værktøj

Sæt tillid, retfærdighed og samarbejde på dagsordenen

Tillid, retfærdighed og samarbejde er de tre elementer i social kapital. Hvis I vil sætte de tre elementer på dagsordenen i virksomheden, kan I helt konkret gøre det på jeres teams- og afdelingsmøder. I kan også udvikle en trivselspolitik for hele virksomheden.

Hvorfor?

For at styrke fokus på tillid, retfærdighed og samarbejde.

Hvem?

Ledelse og arbejdsmiljøgruppe.

Hvornår?

Når I vil styrke samarbejde og trivsel på arbejdspladsen.

Sådan bruger I værktøjet

Tag emnet tillid, retfærdighed og samarbejde op på jeres afdelingsmøder: Brug denne guide til at få gang i arbejdet med social kapital som en del af de løbende møder i afdelingen eller teamet. Brug værktøjets guide til et godt personalemøde - med råd til forberedelse, afvikling af selve mødet samt opfølgning.

Lav jeres egen trivselspolitik: En anden måde at arbejde med trivsel kunne være at udarbejde en trivselspolitik. I politikken vil I kunne beskrive jeres holdninger til trivsel, og hvordan I vil arbejde med det, så I får nogle klare retningslinjer for jeres arbejde. Værktøjet rummer råd til, hvordan I kommer i gang, og hvad en trivselspolitik bør indeholde.

Se alle værktøjerne her

Sæt tillid, retfærdighed
og samarbejde på
dagsordenen

Hent værktøjet som pdf
- lige til at printe ud.

Download