Tjekliste

Støj på kontoret

Støj og dårlig akustik kan være en stor belastning i det daglige arbejde. Støj giver forstyrrelser og skader koncentrationen. Brug denne tjekliste til at tage en hurtig temperaturmåling på støjbelastningen på din arbejdsplads.

Hvorfor?

Få styr på akustik og støj på kontoret.

Hvem?

Ledelse og arbejdsmiljøorganisation.

Hvornår?

Hvis I oplever støjgener – eller som led i APV-arbejdet.

Sådan bruger I værktøjet

Tjeklisten indeholder 13 spørgsmål om akustik, støjdæmpning, maskiner og arbejdets organisering ift. støj og forstyrrelser.

Brug resultatet som afsæt for en drøftelse om støj og forstyrrelser. Er der brug for at forbedre akustik og støjdæmpning? Er der brug for at justere den måde, arbejdet er organiseret på - fx ved at adskille støjende og koncentrationskrævende opgaver?

Opfølgning på tjeklisten

Når I har kortlagt forholdene med skemaet, skal I vurdere, om der er forhold, som I bør tage fat i. I kan evt. spørge alle medarbejdere, om deres oplevelser af støj, akustik og forstyrrelser.

I kan vælge at gøre indsatsen til en del af jeres APV-proces og sammen prioritere jeres indsatser, lave en handleplan og derefter følge op på handleplanen og holde fast i de gode resultater.

Se alle værktøjerne her

Tjekliste: Støj på
kontoret

Hent tjeklisten som pdf
- lige til at printe ud.

Download