Om kampagnen

Sammen om trivsel

I Danmark går det godt. Men det kunne gå endnu bedre, for manglende trivsel koster det danske samfund og virksomheder millioner i tabte arbejdsdage og milliarder i produktionstab om året. Hertil kommer store menneskelige omkostninger.

Den gode nyhed er, at meget af det kan løses med trivsel. For bedre trivsel betyder færre sygedage. Trivsel styrker faglighed og arbejdsglæde og giver bedre indtjening.

Trivsel fastholder medarbejdere og lokker nye til. Der er meget godt at sige om trivsel. Men den kommer ikke af sig selv. Trivsel er noget, vi skaber sammen.

Arbejdsgivere, fagbevægelse, ledelse og medarbejdere. Det er et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe en god kultur, hvor trivslen trives gennem indflydelse på eget arbejde, balance i opgaverne, tilpas med udfordringer og social støtte. Trivslen er helt afgørende for vores liv, arbejdsliv, virksomheder og samfund. Derfor vil vi sammen styrke trivslen på danske arbejdspladser.

Om BFA Kontor

Kampagnen Sammen om trivsel er udarbejdet af BFA Kontor. I BFA Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser inden for det private område.

Branchefællesskabet har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomheder inden for det private kontor- og administrationsområde.

BFA Kontor sikrer gennem løbende kontakt med arbejdspladserne, at branchens behov dækkes, og at vejledninger og materialer opleves som relevante og inspirerende. Et vigtigt fokus i samarbejdet er, at vejledning og materialer opleves som lette at omsætte. Fællesskabet samarbejder om at udvikle både branchenære og tværgående aktiviteter.

BFA Kontors aktiviteter afspejler parternes fælles holdning til en god arbejdsmiljøstandard.

BFA Kontor er etableret ved en aftale mellem organisationerne Dansk Erhverv, HK Privat, Dansk Industri, HK Handel, Lederne og Prosa.

Har du spørgsmål til BFA Kontor, så skriv til info@bfakontor.dk 

Kampagnefilm