Dialogkort om trivsel

Brug dialogkortene til en snak om trivsel og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Hvert kort indeholder et udsagn, som I kan diskutere, gerne i grupper på 4-8 deltagere. Brug kortene i teamet, på personalemøder eller som del af en udviklingsproces.

Hvorfor?

Brug kortene til at tage hul på en dialog om trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Hvem?

Ledere og medarbejdere.

Hvornår?

Når I har brug for en fælles dialog om trivsel.

Sådan bruger I dialogkortene

Dialogkortene er et godt og effektivt redskab til at tale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Input, refleksioner og samtale omkring et kort kan give en forståelse af, hvordan det står til med trivslen på arbejdspladsen og for den enkelte medarbejder. Dialogkortene kan fx være startskuddet til en ny politik på området eller et indspark til den årlige APV.

Værktøjet hjælper jer til at få talt om trivslen og det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Dialogkortene tager udgangspunkt i et udsagn, som I kan reflektere over i fællesskab. I kan vælge at bruge kortene som et mødes omdrejningspunkt eller som en del af et afdelingsmøde, team-dag etc.

Hent dialogkortene

Et møde med dialogkortene

Varighed: 1-2  timer

 

Før mødet:

  • Mødelederen skal indkalde deltagerne i god tid inden mødet. Brug fx overskriften ”Trivsel”. Skriv hvad formålet med mødet er fx ”mødet handler om at få en snak om trivslen på arbejdspladsen”.
  • Præsenter dialogkortene som et værktøj til at åbne op for snakken om trivsel. Beskriv også kort for mødedeltagerne, hvad der skal ske undervejs på mødet. Overvej hvordan du bedst sikrer en åben dialog på mødet, og hvad du kan gøre for at understøtte det. Gør opmærksom på, at man kan nøjes med at bruge de dialogkort og dilemmaer, der føles relevante og springe de andre over.

 

Under mødet:

  • Indled mødet med at fortælle hvorfor det er vigtigt at tale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen
  • Bed deltagerne fordele sig i grupper på 4-8 personer. Del dialogkortene ud.
  • Deltagerne skiftes til at trække et kort og læse udsagnet højt. Tag en runde: Hvad oplever I? Hvordan er det på jeres arbejdsplads? Opfordr deltagerne til at tale frit ud fra udsagnet samt de to spørgsmål på kortet og dele ærligt ud af erfaringer, oplevelser, egne holdninger (sæt god tid af til øvelsen, minimum 30. min)
  • Saml alle deltagerne igen og følg op på dialogen fra bordene. Del fx refleksioner og input fra hver gruppe i plenum
  • Saml og notér input og refleksioner
  • Aftal hvordan der følges op

 

Efter mødet:

Brug de nye input og refleksioner til at se på, om der er noget i jeres nuværende politik, som skal ændres, eller om der er noget, som I skal have særlig vægt på i jeres næste APV. Som leder kan du også involvere arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsudvalg eller MED-udvalg.

Bestil dialogkort

Bestil op til 10 sæt
trykte dialogkort - gratis.

Bestil