Værktøj

Fire faktorer som forebygger stress

Som leder kan du arbejde med fire faktorer, som er med til at forebygge, at dine medarbej­dere oplever deres arbejde som belastende. Ved at arbejde med de fire faktorer, kan du med­virke til at forebygge stress.

Hvorfor?

Få styr på, om I er gode til at forebygge stress.

Hvem?

Ledere med personaleansvar.

Hvornår?

Hvis du vil styrke forebyggelse og trivsel.

Sådan bruger du skemaet

  • Udfyld skemaet. Overvej de enkelte spørgsmål under hver faktor, og sæt dig i hver af dine medarbejderes
    sted. Hvad ville de mon svare, hvis de blev spurgt?
  • Overvej svarene. Hvor kan du bedst gøre en indsats for at forebygge stress?

De fire faktorer, som forebygger stress:

1. Rolleafklaring – hvem gør hvad? Når dine medarbejdere er helt klare på deres rolle og bidrag, så kan de bruge deres tid og energi effektivt på at udføre deres arbejde. Det er meningsfuldt og motiverende.

 

2. Feedback og udvikling: Mange medarbejdere bliver stressede af at bekymre sig om, hvorvidt de er gode nok, og om de gør deres arbejde godt nok. Det betyder også, at de nogle gange bruger for lang tid eller udfører deres arbejde for godt for at være på den sikre side, og det tager tid fra andre opgaver.

 

3. Relationerne og det sociale liv: Dine medarbejdere kan rumme flere udfordringer og forandringer, når de oplever, at de hører til et fællesskab, og at de har gode relationer og støtte fra kollegaer og ledere – specielt dig som leder.  Hvis medarbejderne oplever konflikter eller er en del af et konfliktfyldt miljø, kan de gode relationer være med til at forebygge stress, og medarbejderne ved samtidig, at der er nogen til at støtte og hjælpe dem, hvis det bliver for meget.

 

4. Forventningsafstemning: Når dine medarbejdere ved, hvad de skal lave, hvad der forventes af dem, har indflydelse på planlægning og udførelse af deres arbejde samt har de nødvendige kompetencer, så er der også større chance for, at dine medarbejdere arbejder bedre sammen, og at opgaver i dit team eller din afdeling fordeles og løses gnidningsfrit.

Se alle værktøjerne her

Fire faktorer
som forebygger
stress

Hent skemaet som pdf
- lige til at printe ud.

Download