Værktøj

Giv dine medarbejdere indflydelse

Indflydelse på arbejdet er med til at skabe trivsel og arbejdsglæde.

Brug værktøjet til at vurdere, om dine medarbejdere har tilstrækkelig indflydelse – og få gode råd til, hvordan du kan give dem mere indflydelse.

Hvorfor?

For at styrke trivsel og arbejdsglæde.

Hvem?

Ledere med personaleansvar.

Hvornår?

Som refleksion over din evne til at inddrage medarbejderne.

Sådan bruger I værktøjet

Hvis dine medarbejdere har indflydelse på planlægning og udførelse af deres arbejde og har de nødvendige kompetencer, så er der også større chance for, at dine medarbejdere arbejder bedre sammen, og at opgaver i dit team eller din afdeling fordeles og løses gnidningsfrit.

Brug værktøjet til at reflektere over, hvor stor indflydelse dine medarbejdere har på deres arbejde - og hvordan du måske kan give medarbejderne mere indflydelse på fx planlægning af arbejdet og udvikling af deres egne faglige kompetencer.

Fem råd om indflydelse

1. Beskriv arbejdsfunktionerne klart: Tydelige roller og opgavebeskrivelser er med til at sætte rammerne for, hvad medarbejderen har indflydelse på.

2. Del ansvaret ud: Du kan give indflydelse ved at uddelegere ansvar til den enkelte eller en gruppe.

3. Sæt mål for arbejdet: Drag medarbejderne med ind i den måde, du opstiller mål for opgaverne.

4. Sæt rammer for arbejdet: Med klare rammer og guidelines for opgaver, kan du give medarbejderen med de rette kompetencer mulighed for at bestemme inden for de aftalte rammer.

5. Sørg for god kommunikation: Alene muligheden for at komme til orde, kan give medarbejderindflydelse.

Se alle værktøjerne her

Giv dine
medarbejdere
indflydelse

Hent værktøjet som pdf
- lige til at printe ud.

Download