Værktøj

Guide til social kapital

Jo højere social kapital, jo bedre trivsel. Social kapital er et udtryk for, hvor gode ledelse og medarbejdere er til at løse deres kerneopgave i fællesskab. Det handler om, at I kan samarbejde, og at samarbejdet er baseret på gensidig tillid og retfærdighed.

Hvorfor?

Få øget fokus på social kapital.

Hvem?

Ledelse og arbejdsmiljøgruppe.

Hvornår?

Når I vil styrke forståelsen for tillid, retfærdighed og samarbejde.

Sådan bruger I værktøjet

Jo højere social kapital desto bedre trivsel – så kort kan det udtrykkes. I virksomheder med en høj social kapital arbejder man godt sammen og har tillid til hinanden.

En høj social kapital betyder også, at der er plads til uenighed og interesseforskelle i virksomheden. Man accepterer, at der både er fælles og forskellige interesser, og at begge dele er i orden.

Brug dette værktøj til at forstå begrebet social kapital og få gang i en indsats.

Tre elementer i social kapital

Tillid: Tillid er ikke noget, man kan pålægge andre at have. Tilliden opstår, når I optræder troværdigt over for hinanden.

Retfærdighed: Det er individuelt, om man føler sig retfærdigt behandlet eller ej. Retfærdighed er derfor et godt udtryk for, om man synes, at tingene går ordentligt for sig.

Samarbejde: Forudsætningen for at udvikle et godt samarbejde er, at ledelse og medarbejdere opbygger normer for gensidige forpligtigelser.

Se alle værktøjerne her

Guide til
social kapital

Hent skemaet som pdf
- lige til at printe ud.

Download