Værktøj

De seks guldkorn

De seks guldkorn er seks faktorer, der har særlig stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel. Dette værktøj består af en kort indføring til De seks guldkorn samt et enkelt skema, som kan bruges til at tage temperaturen på trivslen.

Når medarbejderne scorer højt på De seks guldkorn, er det en god indikator på, at folk trives på jobbet, og at I har et godt psykisk arbejdsmiljø. De seks guldkorn er derfor et godt sted at starte, når I tager fat i opgaven med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Hvorfor?

For at tage temperaturen på trivsel på arbejdspladsen.

Hvem?

Ledere og medarbejdere.

Hvornår?

Når I ønsker at styrke trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Sådan bruger I værktøjet

Værktøjet består af en indledning og et kort spørgeskema. Brug spørgeskemaet til at tage temperaturen på, hvordan medarbejderne vurderer deres arbejdsplads og trives i jobbet.

Selv om der er forskel på, hvor meget hver enkelt af De seks guldkorn vægter for den enkelte medarbejder, kan I godt arbejde med dem på afdelingsniveau.

Mulighederne er selvfølgelig forskellige alt efter jeres jobs. Hvis man fx sidder i en reception, er arbejdstiderne styret af åbningstiderne, og det er svært at få indflydelse på mødetider. Men måske kan man få indflydelse på opgaveløsningen og rækkefølgen af opgaver.

De seks guldkorn:

  • Indflydelse på eget arbejde – fx på egne arbejdsforhold, planlægning og udførelse af arbejdet og arbejdstidens placering.
  • Mening i arbejdet – fx hvordan I bidrager til det samlede produkt i virksomheden eller kan se det overordnede formål med virksomhedens produktion.
  • Forudsigelighed – fx rette information til rette tid skaber forudsigelighed. Mindsker utryghed og uvished.
  • Social støtte – fra både kolleger og ledere, og støtten kan være både praktisk og psykologisk.
  • Belønning – fx løn, frynsegoder, karriere, påskønnelse og anerkendelse er eksempler på belønning.
  • Krav i arbejdet – må hverken være for høje eller for lave. De skal være klare, og I skal vide, hvornår arbejdet er udført godt nok.

Se alle værktøjerne her

De seks guldkorn

Hent værktøjet som pdf
- lige til at printe ud.

Download