Værktøj

Bliv klar til forandringer

Alle arbejdspladser gennemgår små og store forandringer - og det kan skabe både uro og frygt i organisationen. Erfaringen viser, at forandringer lykkes bedst, når processen er gennemtænkt, når kommunikationen er klar, og når medarbejderne bliver inddraget.

Læs gode råd om at styre en forandringsproces og hent tre små værktøjer til inddragelse og kommunikation omkring forandringer.

Hvorfor?

For at sikre opbakning til forandringer.

Hvem?

Ledere.

Hvornår?

Når I står overfor at skulle gennemføre større forandringsprocesser.

Sådan bruger I værktøjet

Brug værktøjet, når I står over for (eller midt i) større forandringsprocesser.

En forandring på arbejdspladsen kan fx være flytning til andre lokaler, indførelse af ny teknologi eller ændringer i organisationen, så medarbejdere får nye opgaver eller teams.

En god, indledende beskrivelse af forandringen er et effektivt værktøj til at gøre forandringen mere konkret og derved mindske usikkerhed og modstand

Modstand mod forandringer

Ved enhver forandringsproces må der forventes en grad af modstand. Modstanden er sjældent en planlagt negativ handling for at spolere forandringen, men derimod en naturlig, følelsesmæssig reaktion på en ukendt situation, som man ikke umiddelbart kan overskue. Det er ofte ubevidst og en måde at beskytte sig selv på.

Generelt skal medarbejdere inddrages i processen så tidligt som muligt, så de reelt får mulighed for indflydelse, og så ledelsen kan nyde godt af medarbejdernes viden og ideer, inden de endelige beslutninger bliver truffet. Det kan gøres på flere måder. Få inspiration i værktøjet.

Se alle værktøjerne her

Bliv klar til
forandringer

Hent værktøjet som pdf
- lige til at printe ud.

Download