Værktøj

Prioriter dine opgaver

Et enkelt skema til at få overblik over dine arbejdsopgaver. Hvad er vigtigt? Hvad er mindre vigtigt? Hvordan kan du bedst prioritere dine opgaver og bruge din arbejdstid effektivt?

Hvorfor?

Få bedre overblik og brug din tid effektivt.

Hvem?

Alle medarbejdere og ledere.

Hvornår?

Hvis du oplever, du har for travlt.

Sådan bruger I værktøjet

Skriv en liste med alle dine arbejdsopgaver, fx på Post-It sedler.

Derefter fordeler du opgaverne i forhold til de fire kategorier. Brug det som udgangspunkt for en snak med din leder om prioritering af dine opgaver.

De fire kategorier

  • Haster - og er vigtigt. Eksempler: Deadlines. Sidste øjebliks opgaver. Kriser. Brandslukning.
  • Haster ikke - men er vigtigt. Eksempler: Strategi og udvikling. Pleje af relationer. Forberedelse og planlægning. Kompetenceudvikling. Dagens opgaver.
  • Haster - men er ikke vigtigt. Eksempler: Vigtigt for andre, men ikke for dig. Afbrydelser. Uplanlagte møder. Opgaver, der ikke er på din to-do liste. Opgaver, der tager din planlagte tid. Opgaver styret af andre.
  • Haster ikke - og er ikke vigtigt. Eksempler: Tidsrøvere. Overspringshandlinger. Sociale medier. Unødig tjek af mails. Irrelevante mails / telefonsamtaler.

Se alle værktøjerne her

Prioriter dine
opgaver

Hent skemaet som pdf
- lige til at printe ud.

Download