Værktøj

Redskaber til konflikthåndtering

Al konflikthåndtering handler om at gå i dialog. Det handler bl.a. om at kunne lytte til den anden, om at kunne spørge ind til den andens oplevelse og om at være god til at udtrykke sine egne synspunkter.

Hvorfor?

Bliv klogere på, hvordan du kan håndtere konflikter.

Hvem?

Alle medarbejdere og ledere.

Hvornår?

Når I vil blive bedre til at forebygge og håndtere konflikter.

Tre redskaber til konflikthåndtering

AKTIV LYTNING: At kunne lytte til et andet menneske er afgørende, når man vil håndtere og løse konflikter. Man kan lytte på forskellig vis, alt efter hvor engageret man er. Aktiv lytning er, når du er 100% til stede. Med både kropssprog og opmærksomhed viser du, at du er 100% engageret og hverken foretager dig noget andet eller tænker på andre ting, mens du lytter.

SPØRGETEKNINK: Ligesom aktiv lytning er en god spørgeteknik essentiel i forbindelse med konflikthåndtering. Det er godt at stille spørgsmål til den anden part i konflikten, fordi du viser, at du lytter aktivt og giver den anden mulighed for at fortælle sin oplevelse af situationen. Du sikrer også, at du forstår den andens oplevelse af situationen.

GOD KOMMUNIKATION: Tænk på, hvordan du opleves af den anden - er du selv vred eller sur? Lytter du aktivt til den andens synspunkter. Tænk også på dit kropssprog - fx om du smiler og har øjenkontakt. Endelig har det stor betydning, at du selv taler roligt og undgår at bebrejde den anden - meget gerne med humor.

Se alle værktøjerne her

Redskaber til
konflikthåndtering

Hent værktøjet som pdf
- lige til at printe ud.

Download