De seks guldkorn

Er der hoved og hale i dit arbejdsmiljø? Har du indflydelse? Er der mening i dit arbejdet og balance mellem krav og ressourcer? Det er bare tre af ’De seks guldkorn’, som er med til at bestemme, om vi har det godt på jobbet.

Når du scorer højt på ’De seks guldkorn’, er det tegn på, at du trives i dit arbejde, og at arbejdspladsen fungerer godt.

’De seks guldkorn’ er derfor et godt sted at starte, hvis I vil udvikle jeres arbejdsplads, så alle medarbejder trives og er glade for at gå på arbejde. Hent værktøjerne neden for.